Swedbank extra utdelning 2021

Extrautdelning i Swedbank – Garantum

1 okt. 2021 — Swedbanks styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 28 oktober 2021. Styrelsen föreslår stämman ytterligare …

Extra bolagsstämma i Swedbank AB den 28 oktober 2021

Newsroom | Swedbank

28 okt. 2021 — På stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ytterligare ordinarie utdelning till aktieägarna med 7,30 kronor per aktie.

Samlingssida för Swedbanks pressmeddelanden.

Beslut vid extra bolagsstämma i Swedbank den 28 oktober 2021

Beslut vid extra bolagsstämma i Swedbank den 28 oktober 2021 – Swedbank

1 feb. 2022 — Swedbanks styrelse har idag beslutat att föreslå en extra utdelning om 2 kronor per aktie. Swedbanks finansiella ställning är stark, …

På stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ytterligare ordinarie utdelning till

Extra utdelning till Swedbanks aktieägare – Cision News

Extra utdelning till Swedbanks aktieägare – Swedbank

Vår policy för aktieutdelning är att dela ut 50 procent av årsvinsten till aktieägarna. Utdelning för aktier föreslås av vår styrelse och beslutas av stämman.

Swedbanks styrelse har idag beslutat att föreslå en extra utdelning om 2 kronor per aktie.

Utdelning aktier | Aktieutdelning | Swedbank

13 apr. 2022 — Årsstämman beslutade också att ordinarie utdelning om 9,25 kr per aktie samt extra utdelning om 2,00 kr per aktie ska ske till aktieägarna.

Vår policy för aktieutdelning är att dela ut 50 procent av årsvinsten till aktieägarna. Utdelning för aktier föreslås av vår styrelse och beslutas av stämman.

2 kronor i extrautdelning från Swedbank – Realtid

2 kronor i extrautdelning från Swedbank | Realtid

1 feb. 2022 — Mot denna bakgrund har bankens styrelse idag fattat beslut att till årsstämman den 30 mars 2022 föreslå en extra utdelning på 2 kronor per aktie …

På årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. Det framgår av ett pressmeddelande. Årsstämman beslutade också att..

2 kronor i extra utdelning till Swedbanks aktieägare – Realtid

2 kronor i extra utdelning till Swedbanks aktieägare | Realtid

1 feb. 2022 — Swedbanks finansiella ställning är stark, både ur ett kapital- och likviditetsperspektiv. Mot denna bakgrund har bankens styrelse idag fattat …

Swedbank skriver i ett pressmeddelande på tisdagskvällen att bankens finansiella ställning är stark, både ur ett kapital- och likviditetsperspektiv. Mot denna..

MFN.se > Swedbank > Extra utdelning till Swedbanks …

MFN.se > Swedbank > Extra utdelning till Swedbanks aktieägare

1 feb. 2022 — Swedbanks styrelse föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie, som tillkommer utöver den ordinarie utdelningen, meddelar banken i ett …

Swedbanks styrelse har idag beslutat att föreslå en extra utdelning om 2 kronor per aktie.

Swedbank föreslår extrautdelning – Västerbottens-Kuriren

Swedbank föreslår extrautdelning

18 mars 2022 — Samma kalkyl kan förstås användas på alla bolag som delar ut men ”rabatten” blir extra stor om utdelningen är hög och ligger i närtid.

Swedbanks styrelse föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie, som tillkommer utöver den ordinarie utdelningen, meddelar banken i ett pressmeddelande.

Utdelningarna är på väg – Aktiellt

Keywords: swedbank extra utdelning 2021, extra utdelning swedbank