Försäkringskassan vägledning

Vägledningar – Försäkringskassan

4 jan. 2023 — En vägledning kan innehålla beskrivningar av. författningsbestämmelser; förarbeten; allmänna råd; rättsliga ställningstaganden; praxis …

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden.

Assistansersättning – Försäkringskassan

Assistansersättning

1 jan. 2023 — En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas.

Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning

1 sep. 2022 — En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad …

Sjukersättning – Försäkringskassan

1 dec. 2022 — En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad …

Omvårdnadsbidrag – Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag

1 jan. 2021 — I denna vägledning innefattar begreppet förälder om inte annat framgår av sammanhanget även den som likställs med förälder. Föräldrar kan ansöka …

Vårt uppdrag inom assistansersättning – Försäkringskassan

17 jan. 2023 — Dessa beskrivs i vår vägledning gällande Assistansersättning. Rättspraxis har ändrats och förtydligats sedan 1994 då LSS infördes, …

Försäkringskassan ska utifrån lagar och regler säkerställa att rätt person får rätt ersättning genom likvärdiga och rättssäkra bedömningar och beslut.

Vägledning 2018:1 – Rättelse och ändring av beslut

15 dec. 2022 — Försäkringskassan är i vissa fall skyldig att rätta eller ändra ett oriktigt beslut. Detta gäller om beslutet blivit oriktigt av någon anledning …

Förvaltningsrätt i praktiken – Försäkringskassan

Vägledning

Då måste alltså fullmakten kompletteras av den. Page 28. Vägledning 2004:7 Version 14. 28 (86) enskilde med ett namn på den som hen vill ska vara ombud. Ett …

Vägledning 2005:03 – Återkrav – Försäkringskassan

Vägledning 2005:03 – Återkrav

När Försäkringskassan begär att få tillbaka en felaktig utbetalning enligt principen om condictio indebiti är det inte ett förvaltningsrättsligt beslut. Det …

Vägledning 2016:2 Tillfällig föräldrapenning

18 och 24 §§ får Försäkringskassan kräva att en förälder ger in särskilt intyg av arbetsgivare eller någon annan som kan ge upplysning om arbetsförhållandena.

Keywords: försäkringskassan vägledning